Followers

Nov 25, 2010

Malu Menurut Al-Quran & As-Sunnah


Menurut bahasa bererti perubahan, kehancuran perasaan atau duka cita yang terjadi pada jiwa manusia kerana takut di cela. Adapun asal kata al-hayaa'u (malu) berasal dari kata al-hayaatu (hidup), juga berasal dari kata al-hayaa (air hujan).
Sedangkan menurut istilah adalah akhlak yang sesuai dengan sunnah yang membangkitkan fikiran untuk meninggalkan perkara yang buruk sehingga akan menjauhkan manusia dari maksiat dan menghilangkan kemalasan untuk menjalankan hak Allah.
Makna tersebut dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad S.A.W...
Sesungguhnya termasuk yang didapati manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, ‘Jika engkau tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu’
Malu adalah Ciri Khas Keutamaan Manusia
Ketahuilah, Allah memberikan sifat malu agar manusia menahan diri dari keinginan-keinginannya sehingga tidak berperilaku seperti binatang. Ingatlah ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang lalu nampaklah aurat keduanya.
“Maka syaitan memujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (Qs. Al-A’raaf : 22)
Dari ayat di atas menunjukkan bahawa secara fitrah manusia merasa malu jika tidak berpakaian. Dan tidaklah manusia itu menampakkan auratnya tanpa pakaian kecuali fitrahnya telah rosak. Sedangkan rosaknya fitrah adalah akibat gangguan iblis dan tenteranya.
Adapun orang yang berupaya menelanjangi badan dari pakaian, melucuti jiwa dari pakaian ketakwaan dan menghilangkan sifat malu kepada Allah dan manusia, mereka itulah yang menginginkan manusia lepas dari fitrahnya dan sifat-sifat kemanusiaannya. Padahal dengan fitrah dan sifat kemusiaannya itulah ia di sebut sebagai manusia.
Sesungguhnya telanjang adalah sifat asli dari haiwan, manusia tidak punya kecenderungan kepadanya, jika sampai ada tentulah akan terjerumus dalam lumpur kehewanan.
Anehnya, para pembantu syaitan yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin memberikan nama-nama kepada para muslimah di rumah, di jalan, di sekolah atau di mana saja yang mengenakan jilbab, kerudung atau baju yang tebal, julukan yang menyakitkan (fanatik, ortodok dan lainnya). Padahal wanita muslimah tidak mengenakannya kecuali untuk menjaga kemuliaannya, menjaga auratnya dan agar tumbuh darinya seluruh fitrah islam yang murni, serta agar jelas perbezaan dirinya dengan mereka yang telanjang seperti haiwan.
Perhatikanlah, dampak yang di timbulkan dari tempat-tempat moden, para pereka pakaian, salon-salon rias dan guru-gurunya terhadap kaum muslimah zaman sekarang, mereka melancarkan tipu daya dengan berbagai corak dan rupa, sebagaimana firman Allah S.W.T.,
“… dan akan aku (syaitan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya…” (Qs. An-Nisa’ : 119)
Ajakan tipu daya tersebut dituruti saja oleh para wanita yang terbiasa berbusana ‘telanjang’. Ketaatan seperti itu menghinakan pelakunya dan sekaligus membuat orang tertawa dan menangis. Merekalah wanita-wanita yang terbius, terbujuk, terpedaya oleh tipu daya syaitan berwujud manusia. Bahkan boleh jadi haiwan yang hina sekalipun ikut membenci perilaku mereka yang mengikuti tren.
Mereka tidak menyedari bahwa mereka hanyalah digunakan sebagai propaganda objek bisnes, apabila sudah tidak berguna lagi maka dicampakkan.
Disisi lain mereka juga dijadikan sarana pemuas syahwat terlarang yang merosak keluarga. Tampil dalam lembaran-lembaran majalah, filem-filem, kisah-kisah dan berita-berita dalam surat khabar. Seolah-olah majalah, surat khabar atau yang lainnya dikemas sebagai tempat pelacuran yang berpindah-randah.
Jika ada wanita yang ingin menjaga kehormatannya, mereka tatap dengan pandangan penuh kebencian bagaikan penglihatan orang yang pengsan kerana takut mati.
Wahai Saudariku janganlah engkau menjadi penolong syaitan yang celaka dan berpegang teguhlah pada Agama Allah dan kekuasaan-Nya.
Jenis-Jenis Malu
Terdapat banyak jenis-jenis malu, antaranya :
Malu kepada Allah
Ketahuilah sesungguhnya celaan Allah itu diatas seluruh celaan. Dan pujian Allah S.W.T. itu diatas segala pujian. Orang yang tercela adalah orang yang dicela oleh Allah. Orang-orang yang terpuji adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Maka haruslah lebih malu kepada Allah daripada yang lain.
Malu kepada Allah adalah jalan untuk menegakkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Kerana jika seorang hamba takut dicela Allah, tentunya ia tidak akan menolak ketaatan dan tidak pula mendekati maksiat. Oleh kerana itulah malu merupakan sebahagian daripada iman.
Nabi Muhammad S.A.W. bersabda,
“Iman itu memiliki tujuh puluh cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan laa ilaaha illallah (tiada illah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah), dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang iman.”
Malu kepada Manusia
Termasuk jenis malu adalah malunya sebahagian manusia kepda sebahagian yang lain. Sebagaimana malunya seorang anak kepada orang tuanya, isteri kepada suaminya, orang bodoh kepada orang pandai, serta malunya seorang gadis untuk terang-terangan menyatakan ingin menikah.
“Dari ‘Aisyah R.A., bahawasanya ia berkata,
‘Wahai Rasulullah S.A.W., sesungguhnya gadis itu malu.
Maka Rasulullah S.A.W. bersabda,
‘Persetujuannya diketahui dari diamnya’”.
Malunya seseorang terhadap dirinya
Dan ini salah satu bentuk malu yang dirasakan oleh jiwa yang terhormat, tinggi dan mulia, sehingga ia tidak puas dengan kekurangan , kerendahan dan kehinaan. Kerana itu kita akan menjumpai seseorang yang merasa malu kepada dirinya sendiri, seolah-olah di dalam raganya terdapat dua jiwa, yang satu merasa malu kepada yang lain. Malu inilah yang paling sempurna kerana jika pada dirinya sendiri saja sudah demikian malu, apalagi terhadap orang lain.
Keutamaan-Keutamaan Sifat Malu
Allah mencintai sifat malu
“Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan.”
Malu adalah akhlak Islam
“Sesungguhnya setiap agama itu berakhlak, sedangkan akhlak agama islam adalah malu.”

Termasuk dalam Iman
Dari Ibnu ‘Umar R.A., bahawasanya Rasulullah S.A.W. melewati seorang lelaki dari sahabat Ansar sedang menasihati temannya tentang rasa malu. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda,
“Biarkan ia, sesungguhnya malu merupakan bahagian daripada iman”
Sifat malu mendatangkan kebaikan
“Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan”

Sifat malu menghantarkan ke syurga
“Malu itu bahagian daripada iman. Dan iman tempatnya di syurga, sedangkan ucapan keji termasuk bahagian dari tabiat kasar, dan tabiat kasar itu tempatnya di neraka.”

Perkara-Perkara yang Dapat Meningkatkan Rasa Malu
Muraqabatullaah (merasa terus diawasi Allah)
Apabila seorang hamba itu merasa Allah sedang melihat kepadanya dan berada dekat dengannya, ia akan mendapatkan ilmu ini (muraqabatullaah) kerana rasa malunya kepada Allah.
Mensyukuri nikmat Allah
Sifat malu akan muncul dengan memikirkan nikmat Allah yang tidak terbatas, pada hakikatnya orang yang berakal akan merasa malu untuk menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya.
Perkara-Perkara yang Tidak Termasuk Malu
Tidak berkata atau tidak terang-terangan dalam kebenaran,
Allah berfirman..
“… dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar …” (Qs. Al-Ahzaab : 53)
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Baari (I/52) berkata,
“Tidak boleh dikatakan bahawa, boleh jadi malu itu menjadi penghalang untuk berkata yang benar, atau mengerjakan kebaikan karena malu yang seperti itu bukan malu yang syar’I (sesuai syariat)”
Imam an-Nawawi rahimahullah, dalam Syahr Sahih Muslim (II/5),
“Terjadi masalah pada sebahagian orang iaitu orang yang pemalu kadang-kadang merasa malu untuk memberitahukan kebaikan kepada orang yang dia hormati. Akhirnya dia meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar. Terkadang sifat malunya membuat ia melalaikan sebahagian apa yang menjadi haknya dan hal-hal lain yang biasa terjadi dalam kehidupan seharian.”
Malu dalam mencari ilmu
‘Aisyah berkata,
“Sebaik-baik wanita adalah para wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalang mereka mendalami ilmu agama”

Imam Mujahid rahimahullah berkata,
“Tidak akan boleh mencari ilmu (dengan benar) orang yang malu mencarinya dan orang-orang yang sombong.”

No comments:

Post a Comment

Senyum dulu sebelum komen.. ツ

back to top